MAXTV.gr

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε στις 14 Φεβρουαρίου 2024 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου με το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης να αφορά τον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης της 25ης Μαρτίου 2024 και τον καθορισμό του τέλους συμμετοχής σε αυτή».

ΘΕΜΑ:« Περί έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης της 25ης Μαρτίου 2024 στο Δήμο Ναυπλιέων ».

Εισηγούμαστε τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης της 25ης Μαρτίου 2024 στο Ναύπλιο και τον κανονισμό λειτουργίας της: 

Α. Οι θέσεις των μικροπωλητών θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 , ως εξής: 

– Στα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της 25ης Μαρτίου , 

– Στην οδό Αχιλλέα Παράσχου (μέχρι τη γωνία της παλιάς Αστυνομίας), 

– Στην οδό Κύπρου (μόνο επί του πεζοδρομίου από την πλευρά του πάρκου) 

– Στην οδό Μιχαήλ Ιατρού (μέχρι τη συμβολή με τη Σπύρου Γιαννοπούλου) 

– Η οδός της 25ης Μαρτίου από τη συμβολή της με τις οδούς Μιχαήλ Ιατρού και Παράσχου προς Καραθώνα θα παραμείνει εντελώς ελεύθερη. 

-Όλοι οι κάθετοι δρόμοι της 25ης Μαρτίου θα παραμείνουν ελεύθεροι. 

-Τοποθέτηση αυτοκινήτων επί των πεζοδρομίων, απαγορεύεται. 

-Οι θέσεις θα είναι όλες διαστάσεων 4μ.μήκος X 2μ. πλάτος, ήτοι 8 τ.μ.η καθεμία. 

– Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων πίσω από τους πάγκους ,ώστε τα πεζοδρόμια να είναι ελεύθερα. 

-Θα τοποθετηθούν 5 χημικές τουαλέτες για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.(H τοποθέτησή τους θα γίνει πριν την εγκατάσταση των μικροπωλητών). 

-Οι καντίνες (αυτοκινούμενες) θα τοποθετηθούν ως εξής: Μία καντίνα (Κ1) στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κυρηνείας (έμπροσθεν παιδικής χαράς) και μία καντίνα (Κ2) επί της Κύπρου από την πλευρά του πάρκου στο τέλος του πλακόστρωτου πεζοδρομίου(σκαλοπάτια), ώστε ο καπνός που εκπέμπουν κατά την παρασκευή των εδεσμάτων να επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο τους κατοίκους.

 -Δεν επιτρέπεται η έκθεση εμπορευμάτων χωρίς την ύπαρξη πάγκου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαστάσεις,ώστε να διαφυλαχθεί τόσο η καλαισθησία του χώρου όσο και η ασφάλεια των επισκεπτών κατά τις μετακινήσεις τους. 

-Το τρίγωνο έμπροσθεν του βενζινάδικου να μείνει ελεύθερο, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση στο βενζινάδικο. 

-Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών πάγκων (τραπεζάκια-βαλιτσάκια) ενός μέτρου στη διασταύρωση του Εργατικού Κέντρου. 

Β. Τα είδη προς πώληση για το πανηγύρι της Ευαγγελίστριας θα είναι: βιομηχανικά προϊόντα 3 λευκά είδη – νεωτερισμοί, βιβλία, ζαχαρώδη – ξηροί καρποί, λουλούδια, ψιλικά, είδη παντοπωλείου, έργα λαϊκής τέχνης και χειροτεχνημάτων. 

Γ. Η εγκατάσταση των μικροπωλητών θα αρχίζει από το Σάββατο 23ης Μαρτίου (μετά το πέρας της λειτουργίας της Λαικής Αγοράς). 

Το πανηγύρι διαρκεί από το Σάββατο 23 Μαρτίου (μετά το πέρας της λειτουργίας της Λαικής Αγοράς) έως και την Δευτέρα 25 Μαρτίου και ώρα 24:00. (Το πρωί της Τρίτης 26 Μαρτίου ο χώρος πρέπει να είναι καθαρός). 

Για την εγκατάσταση των μικροπωλητών απαιτείται η επίδειξη στα αρμόδια όργανα του Δ.Ναυπλιέων της άδειας- έγκρισης συμμετοχής και του διπλότυπου είσπραξης της ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της θέσης. 

Ανατίθεται στο Γραφείο Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 204/2022 Α.Δ.Σ. του Δήμου Ναυπλιέων και για όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης η μέριμνα: 

α) Για την ορθή εγκατάσταση των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη με την επίδειξη της άδειας- έγκρισης συμμετοχής και του διπλοτύπου είσπραξης της ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της θέσης και 

β) Για την απομάκρυνση των μικροπωλητών, που δεν έχουν προμηθευτεί την προβλεπόμενη άδεια συμμετοχής. 

Δ. Δικαιούχοι συμμετοχής 

Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι: α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές, β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο, δ) άδειας χειροτέχνη- καλλιτέχνη. Κάθε πωλητής της δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγορά. Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά εκδίδεται από τον οικείο φορέα λειτουργίας προκήρυξη και οι θέσεις αποδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 του 4748/21 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Ε. Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα : α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχουν (λαϊκής , στασίμου, πλανοδίου, χειροτέχνη ή καλλιτέχνη ) ή β) την ετήσια βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές , και γ) πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων. 

Η αίτηση του μικροπωλητή με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να κατατεθεί: 4 1.Δια ζώσης αποκλειστικά στο Δημαρχείο Ναυπλίου (ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 34) Γραφείο πρωτοκόλλου ή 2. μέσω H/Y στην διέθυνση : info@1444.syzefxis.gov.gr Από Δευτέρα 04/03/2024 έως και Παρασκευή 08/03/2024. 

Αφού συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις, η διάθεση των θέσεων θα γίνει με κλήρωση την Τρίτη 12/03/2024 και ώρα 10:00 στο γραφείο του Τμήματος Αδειοδότησης Ρύθμισης & Εμπορικών Δραστηριοτήτων(Δ.ΚΩΝΣΤΑ 12) , σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.4748/201 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις παρουσία τριμελούς επιτροπής, η οποία ορίζεται ως εξής: 1. κ. Μελισσινού Ειρήνη , Πρόεδρος της Κοινότητας Ναυπλίου. 2.κ. Γιαννακοπούλου Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Κοινωνικής Προστασίας, 3. κ. Ζουγλής Βασίλειος ,Προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας. 

Στους κλήρους θα αναγράφονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων και όχι τα ονόματα. Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου. Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:α) το ονοματεπώνυμο του πωλητή,β) η ιδιότητα υπό την οποία συμμετέχει στην αγορά, γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια αγορά. 

Οι άδειες – εγκρίσεις συμμετοχής θα χορηγούνται από την Πέμπτη 21-03-2024 έως την Παρασκευή 22-03-2024 ( έως τις 15.00) από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Ναυπλιέων (οδός Δ.Κώνστα 12 ).

 Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. Το αρμόδιο Τμήμα θα εκδώσει ανακοίνωση ,στην οποία θα αναφέρεται περίληψη της παρούσας απόφασης που θα καλεί τους ενδιαφερομένους για τη συμμετοχή τους.

 ΣΤ . Καθορίζονται οι παρακάτω τιμές για κάθε θέση: 

1. Επί της οδού 25ης Μαρτίου το ποσό των 300,00€ 

2. Επί της οδού Κύπρου το ποσό των 220,00€ 

3. Επί των οδών Αχ. Παράσχου και Μιχ. Ιατρού το ποσό των 150,00€ 

4. Για τους μικροπωλητές που είναι Μέλη του Τοπικού Συλλόγου Μικροπωλητών «Ο Παλαμήδης», η τιμή θα είναι 180,00€ και δεν θα συμμετέχουν στην κλήρωση. 

5. Καταστήματα που επιθυμούν να κάνουν χρήση εκτός του κοινόχρηστου χώρου τους, αλλά και επι του οδοστρώματος έμπροσθεν του καταστήματός τους, για προσωπική τους εκμετάλλευση και πάντα με προϊόντα που επιτρέπει η άδειά τους , τότε θα υποχρεούνται στην καταβολή επιπλέον τιμήματος ποσού 180€ αντιστοίχου με αυτού που καταβάλλουν οι μικροπωλητές που είναι Μέλη του Τοπικού Συλλόγου Μικροπωλητών«Ο Παλαμήδης». 

6. Για την τοποθέτηση μικρών πάγκων (τραπεζάκια-βαλιτσάκια) ενός μέτρου(1μ.), στην διασταύρωση του Εργατικού Κέντρου και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου μένει κενό του ενός (1) μέτρου , το τέλος θα είναι του ποσού των 100,00 € 

Η κατάθεση του ποσού θα πραγματοποιείται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου για τους κατοίκους του με χρήση κάρτας , με επιταγή ή με ηλεκτρονική κατάθεση και για τους εκτός του Δήμου Ναυπλιέων ενδιαφερομένους με ηλεκτρονική κατάθεση στον λογαριασμό του Δήμου με IBAN: GR 9501405400540002001000270 που τηρείται στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ από Τετάρτη 13/3/2024 έως και Τετάρτη 20/03/2024 .

 Επίσης, για τη διάθεση τυχόν κενών θέσεων σε επιλαχόντες και έκτακτους ενδιαφερόμενους, θα είναι δυνατή η κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού με χρήση κάρτας απευθείας στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου την Παρασκευή 22/03/2024 και ώρα 12:00, ώστε να μη μείνουν αδιάθετες θέσεις. Ζ.Για την τήρηση της τάξης υπεύθυνα είναι τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομικής Δ/νσης Ν. Αργολίδος και ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. 

Η. Θα τηρηθούν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων σας παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης. Επί των ανωτέρω η Κοινότητα Ναυπλίου με την αρ. 6/2024 γνωμοδοτική απόφαση της που αφορά την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης 25ης Μαρτίου 2024 στην Δ.Κ. Ναυπλίου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία και γνωμοδότησε θετικά στη λειτουργία της εμποροπανήγυρης της 25ης Μαρτίου 2024 σύμφωνα με την αρ.πρ. 4415/13-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδότησης & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, ζητώντας για το τρίγωνο έμπροσθεν του βενζινάδικου να δοθεί προς ενοικίαση σε μικροπωλητή μετά τη διενέργεια της κλήρωσης με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση στο βενζινάδικο. 

Τα μέλη κ. Κωστούρος Δημήτριος και ο κ Καχριμάνης Γεώργιος πρότειναν τα καταστήματα που πληρώνουν το τέλος κοινοχρήστων χώρων να μην χρεωθούν επιπλέον τα 180,00€ για να κάνουν χρήση εκτός του κοινόχρηστου χώρου τους, αλλά και επι του οδοστρώματος έμπροσθεν του καταστήματός τους, για προσωπική τους εκμετάλλευση και πάντα με προϊόντα που επιτρέπει η άδειά τους. 

Ο κ.Δήμαρχος και τα υπόλοιπα μέλη πρότειναν τα καταστήματα που πληρώνουν το τέλος κοινοχρήστων χώρων να χρεωθούν 100,00€ για να κάνουν χρήση μιας θέσης (4μ*2μ) εκτός του κοινόχρηστου χώρου τους, αλλά και επι του οδοστρώματος έμπροσθεν του καταστήματός τους, για προσωπική τους εκμετάλλευση και πάντα με προϊόντα που επιτρέπει η άδειά τους. Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων καλείται το Σώμα να λάβει εισηγητική απόφαση για τον κανονισμό λειτουργίας και τον καθορισμό τέλους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη της 25ης Μαρτίου 2024 σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και τις προτάσεις των μελών. 

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα στην υπ’ αριθμ. 4415/13-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας, την αρ.6/2024 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπλίου, την ισχύουσα νομοθεσία( τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/6-10-2023/τ.Α/ΦΕΚ 163), και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά την έγκριση της λειτουργίας και του κανονισμού της εμποροπανήγυρης της 25ης Μαρτίου 2024 , σύμφωνα με την ως άνω εκτεθείσα με αρ.πρ. 4415/13-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με την επισήμανση το τρίγωνο έμπροσθεν του βενζινάδικου να δοθεί προς ενοικίαση σε μικροπωλητή μετά τη διενέργεια της κλήρωσης με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση στο βενζινάδικο. Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κκ Κωστούρου Δημητρίου και Καχριμάνη Γεωργίου μόνο ως προς το τίμημα για τα καταστήματα. 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό τιμών για τις θέσεις των μικροπωλητών που θα συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη της 25ης Μαρτίου 2024 στο Δήμο Ναυπλιέων, ως εξής: 

1.Επί της οδού 25ης Μαρτίου το ποσό των 300,00€ 

2. Επί της οδού Κύπρου το ποσό των 220,00€ 

3. Επί των οδών Αχ. Παράσχου και Μιχ. Ιατρού το ποσό των 150,00€ 

4. Για τους μικροπωλητές που είναι Μέλη του Τοπικού Συλλόγου Μικροπωλητών «Ο Παλαμήδης», η τιμή θα είναι 180,00€ και δεν θα συμμετέχουν στην κλήρωση. 

5. Καταστήματα που επιθυμούν να κάνουν χρήση εκτός του κοινόχρηστου χώρου τους, αλλά και επι του οδοστρώματος έμπροσθεν του καταστήματός τους, για προσωπική τους εκμετάλλευση και πάντα με προϊόντα που επιτρέπει η άδειά τους , τότε θα υποχρεούνται στην καταβολή επιπλέον τιμήματος ποσού 100€ για μια θέση 4μΧ2μ. 

6. Για την τοποθέτηση μικρών πάγκων (τραπεζάκια-βαλιτσάκια) ενός μέτρου(1μ.), στην διασταύρωση του Εργατικού Κέντρου και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου μένει κενό του ενός (1) μέτρου , το τέλος θα είναι του ποσού των 100,00 € 

Η κατάθεση του ποσού θα πραγματοποιείται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου για τους κατοίκους του με χρήση κάρτας , με επιταγή ή με ηλεκτρονική κατάθεση και για τους εκτός του Δήμου Ναυπλιέων ενδιαφερομένους με ηλεκτρονική κατάθεση στον λογαριασμό του Δήμου με IBAN: GR 9501405400540002001000270 που τηρείται στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ από Τετάρτη 13/3/2024 έως και Τετάρτη 20/03/2024 . 

Επίσης, για τη διάθεση τυχόν κενών θέσεων σε επιλαχόντες και έκτακτους ενδιαφερόμενους, θα είναι δυνατή η κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού με χρήση κάρτας απευθείας στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου την Παρασκευή 22/03/2024 και ώρα 12:00, ώστε να μη μείνουν αδιάθετες θέσεις.

Related posts