MAXTV.gr
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ : Οδηγίες για καθαρό περιβάλλον – Διεύθυνσης Καθαρότητας, Περιβάλλοντος και Πράσινου

Οδηγίες για καθαρό περιβάλλον

Αγαπητοί φίλοι δημότες,
Για να εξασφαλιστεί το καθαρό περιβάλλον και η υγιεινή διαβίωση μας απαιτείται η
συνεργασία των πολιτών- κατοίκων-επαγγελματιών με τις Υπηρεσίες του Δήμου
μας. Για να δώσουμε στο Ναύπλιο την εικόνα που όλοι θέλουμε, πρέπει όλοι μας να
τηρήσουμε ορισμένους εύκολους και απλούς κανόνες που αρκούν όμως για να
κάνουν τη διαφορά.
Πρακτικές συμβουλές
 Κάνουμε πάντα διαχωρισμό των απορριμμάτων στο σπίτι μας ή στο
κατάστημά μας , σε ανακυκλώσιμα και μη και επιλέγουμε κάθε φορά τον
σωστό κάδο για την τοποθέτησή τους .
 Συσκευάζουμε τα μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα σε πλαστικές, ανθεκτικές
σακούλες απορριμμάτων τις οποίες δένουμε καλά και τις βγάζουμε πάντα τις
βραδινές ώρες στους κάδους, των οποίων τα καπάκια πάντα διατηρούμε
κλειστά .
 Οι κάδοι ανακύκλωσης γεμίζονται μόνο με απόβλητα συσκευασιών όπως
ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ και ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ, ΓΥΑΛΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ και
ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 Τα προς ανακύκλωση απορρίμματα ,όπως χαρτοκιβώτια ,τοποθετούνται εντός
των κάδων αφού πρώτα ελαχιστοποιούμε τον όγκο τους με αναδίπλωση και
περίδεση .
 Δεν μετακινούμε τους κάδους απορριμμάτων από την καθορισμένη θέση
που είναι τοποθετημένοι. Αν έχουμε οποιαδήποτε άλλη πρόταση
επικοινωνούμε με το τμήμα Καθαριότητας.

 Δεν εμποδίζουμε την αποκομιδή των απορριμμάτων με την στάθμευση των
οχημάτων μας μπροστά σε κάδους απορριμμάτων ,σε στενούς δρόμους ή
διασταυρώσεις.
 Δεν βγάζουμε ποτέ ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές,
στρώματα κλπ.) καθώς και προϊόντα κηπευτικών εργασιών στο
οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστο χώρο αν δεν έχουμε πρώτα επικοινωνήσει
με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στο 2752021761 για να μας υποδείξει
το πότε και το από που θα τα παραλάβει. Τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών
(φύλλα, κλαδιά κλπ.) τα συσκευάζουμε σε μεγάλους ανθεκτικούς σάκους και
δεν τα αφήνουμε ποτέ διάχυτα δίπλα σε κάδους.
 Δεν πετάμε τα απορρίμματά μας σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα ,
πάρκα ,χειμάρρους, ρέματα, άλση, δρόμους, δάση εντός κι εκτός σχεδίου
κλπ. γιατί με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζουμε το περιβάλλον που ζούμε.
 Δεν ρυπαίνουμε πλατείες, πάρκα, δρόμους ούτε ως πεζοί ,ούτε ως θαμώνες
αλλά ούτε και ως οδηγοί με σκουπίδια, αντικείμενα ,λάδια κλπ.
 Οι πλανόδιοι πωλητές ,έμποροι λαϊκών αγορών και επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία κλπ.)
θα πρέπει να συσκευάζουν σε ανθεκτικούς σάκους τα ευπαθή και
δύσοσμα απόβλητα , να κλείνουν καλά τους σάκους, να τους τοποθετούν
στους ειδικούς κάδους μία ώρα πριν την αποκομιδή.
 Προσέχουμε και δεν καταστρέφουμε ή βανδαλίζουμε περιουσιακά στοιχεία
του Δήμου (κάδους, φωτιστικά, παγκάκια κλπ., και δεν ρυπαίνουμε με σπρέι,
αφισοκολλήσεις, αεροπανό κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους.
 Δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα συντροφιάς μας και φροντίζουμε να μην
λερώνουν τους κοινόχρηστους χώρους.
 Οι υπεύθυνοι εργοταξίων οικοδομών κλπ., φροντίζουν για την καθαριότητα
του χώρου ,την συλλογή και απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών του
εργοταξίου τους καθώς και την αποκατάσταση κάθε φθοράς σε πεζοδρόμια ,
οδοστρώματα που τυχόν προκάλεσαν.
 Διατηρούμε τους ιδιόκτητους κοινοχρήστους χώρους των κατοικιών-
πολυκατοικιών μας καθαρούς και δεν σταθμεύουμε ή εγκαταλείπουμε παλιά
σκάφη ,οχήματα κλπ. σε δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
Με μερικές απλές κινήσεις μπορούμε να συμβάλουμε όλοι ουσιαστικά στην
καθαριότητα της πόλης μας και να διευκολύνουμε το έργο των υπηρεσιών του
Δήμου μας. Οφείλουμε όλοι να προφυλάξουμε την δημόσια υγεία και αισθητική,
καθώς η μη τήρηση των παραπάνω συμβουλών προσβάλλει όχι μόνο τον καθένα
μας χωριστά , αλλά και το κοινωνικό σύνολο και για το λόγο αυτό επισύρει τα
σχετικά πρόστιμα από τον κανονισμό καθαριότητας ,τα οποία σας ενημερώνουμε
ότι ισχύουν και θα επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις στους παραβάτες.

Ακολουθεί πίνακας από το Παράρτημα Προστίμων/Παραβάσεων
του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου
Ναυπλιέων(Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 264/2018)(ΑΔΑ:ΨΜΤ0ΩΚΦ-1ΡΚ)
Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

 1. Μεταφορά των κάδων 150€
 2. Σκουπίδια εκτός κάδου 20€+459 Π.Κ.
 3. Σκουπίδια σε κοινόχρηστους ή σε ξένες
  ιδιοκτησίες

50€+459 Π.Κ.

 1. Παρκάρισμα μπροστά από τους κάδους
  απορριμμάτων

150€

 1. Ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο 150€
 2. Απορρίμματα συσκευασίας
  Α)Καταστημάτων Β)Γραφείων Α)200€ Β) 50€
 3. Α)Προϊόντα κηπευτικών εργασιών
  Β)Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων,
  κλαδιά κλπ.
  Γ)Υπόλοιπα χώματος, κοπροχώματος

Α)120€ Β)120€
Γ) 200€

 1. Ρίψη απορριμμάτων σε δημόσιους ή
  δημοτικούς χώρους.

5.000€ και 10.000€ όταν δεν
απομακρύνονται μέσα σε 2
ημέρες.

 1. Μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά
  επί του πεζοδρομίου για περισσότερες από
  2 ημέρες

60 έως 300€ ανάλογα με τη
σοβαρότητα

 1. Μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά
  σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα,
  χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση,
  δρόμους, δάση εντός ή εκτός σχεδίου

500 έως 1000€, ανάλογα με τον
όγκο των επιρριπτομένων
αδρανών και τη σοβαρότητα/
υποτροπή μέχρι και
δεκαπλασιασμός προστίμου

 1. Πλημμελής διαχείριση τοξικών
  απορριμμάτων

150€

 1. Άτακτη εναπόθεση ανακυκλώσιμων
  προϊόντων

100€

 1. Απόρριψη χαρτιών, μικροαντικειμένων
  και ειδών μικροσυσκευασίας καθ’ οδόν
  15€
 2. Ρύπανση οδοστρώματος με λάδια 150€ + έξοδα καθαρισμού
 3. Παράβαση διατάξεων καθαριότητας από
  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

100€ την ημέρα/ 200€ την ημέρα
σε περίπτωση υποτροπής

 1. Καθαριότητα δημοτικών χώρων
  χρησιμοποιουμένων από επιχειρήσεις

100€+ ανάκληση άδειας

 1. Παράβαση διατάξεων καθαριότητας σε
  λαϊκές αγορές

50 έως 150€+ ανάκληση άδειας

 1. Παράβαση διατάξεων καθαριότητας για 100 έως 300€ ανάλογα με τη
  υπαίθρια αποθήκευση υλικών σοβαρότητα
 2. Παράβαση διατάξεων καθαριότητας
  κοινόχρηστων χώρων στεγασμένων ή μη
  Α)ποώδης βλάστηση Β)θαμνώδης
  βλάστηση

0,50€ ανά τ.μ.+ έξοδα
καθαρισμού
Α) 0,30€ ανά τ.μ. Β) 0,40€ ανά
τ.μ.

 1. Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα
  κ.λπ.

150 έως 300€+έξοδα μεταφοράς
και φύλαξης

 1. Απομάκρυνση ειδών μέσων άσκησης
  υπαίθριου εμπορίου

300€+ δαπάνες φύλαξης και
μεταφοράς.

 1. Ρύπανση με περιττώματά κατοικίδιων
  ζώων των πάρκων, οδών και άλλων
  κοινοχρήστων χώρων

100€/200€ αν η παράβαση
γίνεται σε παιδική χαρά ή σε
προαύλιο εκκλησιών,
αρχαιολογικών χώρων ή
δημόσιων κτηρίων.

 1. Παράβαση διατάξεων καθαριότητας από
  εργοτάξια και πρόκληση φθορών σε
  πεζοδρόμια και κοινόχρηστους

300€.

 1. Δημιουργία μικρής ράμπας με γέμισμα
  του κρασπεδόρειθρου με τσιμέντο

200 €+ κόστος αποξήλωσης

 1. Βανδαλισμοί σε περιουσιακά στοιχεία του
  Δήμου

300€

 1. αναγραφή με σπρέι+ αλόγιστη
  αφισοκόλληση για προβολή συνθημάτων
  100€
 2. διέλευση αιγοπροβάτων, βοοειδών,
  χοίρων ή άλλων εκτρεφόμενων ζώων από
  τις πλατείες, κεντρικούς δρόμους των
  οικισμών ή άλλους κοινόχρηστους χώρους
  και η ρύπανση αυτών

100€

 1. Επικόλληση αφισών, και διαφημιστικών
  εντύπων

Πρόστιμο 50€ / ανά αφίσα κατά
περίπτωση

 1. Γιγαντοαφίσες 500€ ανά αφίσα
 2. φέιγ-βολάν+ διαφημιστικά έντυπα+
  Διαφημιστικά αυτοκόλλητα

100€

 1. Διαφημιστικές πινακίδες σε στύλους,
  στύλους ονοματοθεσίας, στύλους κάθετης
  οδικής σήμανσης, σηματοδότες, κολώνες
  Οργανισμών Κοινής Ωφελείας,
  περιφράξεις κ.λπ.

300€

 1. Αεροπανό 1000€
 2. Παράβαση διατάξεων κανονισμού
  εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και
  εργασιών κοινωφελών οργανισμών

150€

 1. Παράβαση διατάξεων Κανονισμού για
  καθαριότητα χώρων μετά τη διεξαγωγή
  εκδηλώσεων

150€+έξοδα καθαρισμού

 1. Εναπόθεση κλάδων καλλιεργειών στα
  πεζοδρόμια και κρασπεδορείθρα δρόμων

300€ προσαυξάνεται σε 1000€
όταν δεν απομακρύνονται μέσα
σε 2 ημέρες

 1. Καταστροφή κάδων 150€+ Κόστος καταστροφής
  37 Έγχυση βοθρολυμμάτων στους δρόμους 1000€

Η Αντιδήμαρχος
Διεύθυνσης Καθαρότητας, Περιβάλλοντος και Πράσινου

Κωνσταντίνα Καραγιάννη

Related posts