MAXTV.gr

Διόρθωση «αβλεψιών» στην πολιτική αποζημιώσεων του ΥπΑΑΤ, με ένταξη και των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στη «λίστα» των αγροτών οι οποίοι έλαβαν ενισχύσεις για επιπτώσεις στην παραγωγή και το εισόδημά τους, από διάφορα αίτια, για την τριετία 2021 – 23, ζητά το  Επιμελητήριο Αργολίδας.
Σε κείμενο – επιστολή, που υπογράφεται από τον γεωπόνο και Β’ αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Αργολίδας, Ανδρέα Κορολή, γίνεται αναλυτική αναφορά στο τί έχει ισχύσει με τις αποζημιώσεις για τον παγετό στο προανθικό στάδιο την άνοιξη του 2021, με τα deminimis και τις ενισχύσεις για τις βροχοπτώσεις του 2022 στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για την ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση που προκλήθηκε στην περιοχή από τις έντονες βροχοπτώσεις στα μανταρίνια της ποικιλίας κλημεντίνη και διατυπώνεται το αίτημα της αποκατάστασης της δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, στη σχετική επιστολή, που κοινοποιείται και στους τοπικούς βουλευτές, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Παγετός Άνοιξη 2021 – Προανθικό στάδιο.

Νομοθεσία

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τροποποιείται ο κανονισμός του ΕΛΓΑ για ζημίες που προκλήθηκαν σε δενδρώδεις καλλιέργειες κατά το διάστημα από 15/2 έως 20/4/2021 στο προανθικό στάδιο, συνολικού ποσού 5.703.051 ευρώ,

Αναλυτικά η εν λόγω απόφαση αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 1

Για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η .2.2021 έως και την 20η.4.2021 σε διαδοχικές χρονικές περιόδους ισχύουν τα εξής : Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α΄/160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ΄αριθ. 157502/27-07-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄1668).

Άρθρο 2

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. για τους συνεχόμενους παγετούς που σημειώθηκαν την περίοδο από την 15η .2.2021 έως και την 20ή.4.2021, υπολογίζεται ποσό αποζημίωσης σε κάθε δικαιούχο παραγωγό μέχρι του ορίου του τριπλάσιου ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, που δύναται να καταβληθεί για αποζημιώσεις από ασφαλιστικά καλυπτόμενα ζημιογόνα αίτια.

Άρθρο 3

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν αποκλειστικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» στις Περιφέρειες της Χώρας και στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.

Στην Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας την περίοδο 15/2 – 20/4 επλήγησαν καλλιέργειες εσπεριδοειδών και πυρηνοκάρπων.

Τι έγινε:Κάποιες ποικιλίες πυρηνοκάρπων (π.χ. μπεμπέκο, τύρβη) αποζημιώθηκαν κατά περίπτωση επαρκώς (επίσκεψη Λυκουρέντζου Μάιος 2021) και αρκετές άλλες αποκλείστηκαν από την αποζημίωση με κυριότερο λόγο το προανθικό τους στάδιο ή τη μειωμένη ανθοφορία τους ( π.χ. tom cot, νεράιδες, orange red κ.α.).

Πολλές πρώιμες περιοχές εσπεριδοειδών της ποικιλίας ναβαλίνα – new hall επλήγησαν από αυτούς τους παγετούς και είχαν ισχνή καρποφορία έως μηδενική και άλλες οψιμότερες περιοχές μερική. Ομοίως η κεντρική ποικιλία πορτοκαλιού το Μέρλιν ή πορτοκάλι Άργους είχε κι αυτή μειωμένη παραγωγή εξ΄αιτίας αυτών των παγετών. Καμμιά εξ αυτών δεν αποζημιώθηκε με βασικό λόγο το προανθικό στάδιό τους.

Με βάση την προαναφερόμενη τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, πρέπει η Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας να ενταχθεί και αυτή στο μέτρο της αποζημίωσης για όσες εκ των καλλιεργειών (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα) δεν αποζημιωθήκαν, ενώ επλήγησαν και μπορούν πλέον να αποζημιωθούν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΑΤ για De minimis και βροχοπτώσεις 2022 στην Β. Ελλάδα.

Προωθήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών αίτημα δέσμευσης ποσού για την πληρωμή αποζημίωσης μέσω De minimis σε ροδάκινα (επιτραπέζια και μεταποίησης), βερίκοκα και νεκταρίνια για τις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας και Κοζάνης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΥπΑΑΤ σε ανακοίνωσή του, σε όλες τις ποικιλίες των συγκεκριμένων καλλιεργειών θα δοθεί αποζημίωση ποσού 70€ ανά παραγωγικό στρέμμα εξ αιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργήθηκε στην αγορά αυτών των προϊόντων από την ενεργειακή κρίση. Η ρύθμιση καταλαμβάνει όσους από τους ανωτέρω παραγωγούς δεν έχουν ήδη λάβει αντίστοιχη αποζημίωση και αφορά 246.315 παραγωγικά στρέμματα.

Επίσης στο ίδιο αίτημα περιλαμβάνεται δέσμευση ποσού για αποζημίωση λόγω διαπιστωμένων και καταγεγραμμένων ζημιών λόγω βροχοπτώσεων του καλοκαιριού για συγκεκριμένες καλλιέργειες με ροδάκινα (επιτραπέζια και μεταποίησης), βερίκοκα και νεκταρίνια στις Π.Ε Ημαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας και Κοζάνης.

Συγκεκριμένα το μέτρο αυτό αφορά τις ποικιλίες που επλήγησαν σε ποσοστό άνω 30% δυνάμει του από 7/9/2022 πορίσματος του αρμόδιου γραφείου ΕΛΓΑ Ημαθίας. Για τις καλλιέργειες αυτές θα δοθούν ανά παραγωγικό στρέμμα 80€ για τα επιτραπέζια ροδάκινα, τα βερίκοκα και τα νεκταρίνια και 65€ ανά παραγωγικό στρέμμα για τα ροδάκινα μεταποίησης (συμπύρηνα).

Όσοι παραγωγοί είναι δικαιούχοι και των 2 μέτρων θα λάβουν συνολικά 150€ (70€+80€) ανά παραγωγικό στρέμμα για τα επιτραπέζια ροδάκινα, τα βερίκοκα και τα νεκταρίνια και 135€ (70€ + 65€) για τα ροδάκινα μεταποίησης (συμπύρηνα). Το 2ο αυτό μέτρο αφορά 177.141 παραγωγικά στρέμματα.

Η επιλογή του μέτρου της αποζημίωσης μέσω De minimis κρίθηκε αναγκαία για την αμεσότερη αποζημίωση των πληγέντων. Σημειώνεται ότι σε όλα τα παραπάνω μέτρα αποζημίωσης στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καταβάλλεται το 50% της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Στους παραγωγούς της Περιφερειακής ενότητας Αργολίδας δεν δόθηκε τίποτε για τα πυρηνόκαρπα:

α. Λόγω ενεργειακής κρίσης – ουκρανικού προβλήματος (τα 70 ευρώ De minimis), β. Παρά το γεγονός των μειωμένων τιμών σε εξαγώγιμα και μεταποιούμενα προϊόντα βερικόκων κατά το πλείστον και ροδάκινων – νεκταρινιών κατά το ελάσσον (τα 80 ευρώ σαν άκαιρη βροχόπτωση στην Β. Ελλάδα), παρότι αντιμετώπισαν το ίδιο και εντονότερο ενεργειακό κόστος, οι τιμές των προϊόντων βρέθηκαν σε ιστορικά χαμηλά, το εργατικό κόστος εκτινάχθηκε και τέλος υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν την περίοδο της συγκομιδής αυτών).

Πρέπει με κάποιο παρόμοιο τρόπο θα διορθωθεί άμεσα αυτή η αβλεψία για την Περιφερειακή ενότητα Αργολίδας και να αποζημιωθούν άμεσα οι παραγωγοί πυρηνοκάρπων.

Ζημιά στα μανταρίνια ποικιλίας Κλημεντίνη.

Αναφορά στην νομοθεσία ΕΛΓΑ

Νόμος 3877/2010, ΦΕΚ 160 Α /20 Σεπτεμβρίου 2010, όπου στο άρθρο 5 παράγραφο 1 ζ), αναφέρεται ρητά ότι «στην ασφάλιση του ΕΛΓΑ υπάγονται οι ακόλουθοι φυσικοί κίνδυνοι και ασθένειες που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές την φυτική παραγωγή α)………ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις».

Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, ΦΕΚ 1668 Β / 27 Ιουλίου 2011, όπου στο άρθρο 3 παράγραφος 8 στ) προσδιορίζει ότι «υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, θεωρείται η πτώση βροχής, η οποία λόγω έντασης και ύψους ή παρατεταμένης διάρκειας και ύψους ή παρατεταμένης διάρκειας και εποχής που συμβαίνει προκαλεί ζημιά στη φυτική παραγωγή».

Οι παραγωγοί μανταρινιού ποκιλίας κλημεντίνη στην Αργολίδα επλήγησαν έντονα από τα καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου (εναλλαγή υγρασιών και θερμοκρασιών καθ΄ όλον τον μήνα ) και ιδιαίτερα από την παρατεταμένη βροχόπτωση το διάστημα 23-24 Ιανουαρίου, με αποτέλεσμα την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση- έως καταστροφή – του καρπού.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν ήταν καταστροφικές για πολλούς παραγωγούς με αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό του εισοδήματος τους.

Σε συνδυασμό με τα προβλήματα που δημιουργούν το αυξημένο κόστος φυτοπροστασίας, λίπανσης και άρδευσης από την αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και εντέλει την περίοδο συλλογής το μειωμένο εργατικό δυναμικό και η κατάρρευση της τιμής του προϊόντος, καθιστούν επιτακτική την άμεση εκκίνηση διαδικασιών για την αποζημίωση των παραγωγών της Περιφερειακής ενότητας Αργολίδας.

Από τα παραπάνω καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της άμεσης ενημέρωσης του συνόλου του Δ. Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αργολίδας και απόφασης τάχιστης προώθησης των αιτημάτων αυτών στο ΥπΑΑτ για γρήγορη διόρθωση αβλεψιών και εκκίνηση διαδικασιών αποζημίωσης όπου χρειάζεται με βάσει τα ανωτέρω προς όφελος των μελών μας αλλά και του συνόλου του αγροτικού κόσμου.

Related posts