MAXTV.gr

Στις 5-05-2023 πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Επιδαύρου, κατά πλειοψηφία, η αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκτέλεση του έργου ” Ενεργειακή αναβάθμιση Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του δικτύου Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων ” ( Φ.Ο.Π. ).

Ο Δήμος Επιδαύρου βρίσκεται για πολλά έτη σε μια στάσιμη κοινωνικό-οικονομική κατάσταση, με έντονα τα φαινόμενα οικονομικής παρακμής, που έχουν οδηγήσει στη φυγή των περισσότερων νέων δημοτών.

Σε αυτό συνετέλεσαν πολλοί δυσμενείς εθνικοί παράγοντες,αλλά και ο τρόπος που οι προηγούμενες και η παρούσα δημοτικές αρχές αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τα πολλά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.

Δυστυχώς, στις αποφάσεις αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων, που έχουν άμεση συνάρτηση με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου, οι δημότες ούτε ερωτώνται ούτε ενημερώνονται. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η «απόφαση της ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης και διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων ( Φ.Ο.Π. )» το Δήμου Επιδαύρου. Αν και ως σκέψη είναι σωστή, είναι δυστυχώς ………….και πολύ ελλιπής, αφού θα έπρεπε,

Η Δημοτική αρχή πριν πάρει μια τόσο σοβαρή απόφαση για ένα τόσο μεγάλο δάνειο να έχει,

1. Θέσει το θέμα σε δημόσια διαβούλευση, και να μην αποφασίζει εν αγνοία των δημοτών για το πως θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματά τους,

2. Να έχει μελετήσει άλλα πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να υπάρχει το μέγιστο μακροπρόθεσμο δυνατό όφελος και,

3. Να έχει κάνει μελέτη κόστους – οφέλους και να την έχει γνωστοποιήσει στους δημότες, ώστε να γνωρίζουν πως θα ωφεληθεί οικονομικά και μακροπρόθεσμα ο δήμος.

Όπως όλοι γνωρίζουμε τα δάνεια έχουν επαχθείς όρους, άρα η Δημοτική Αρχή χρεώνει το Δήμο με το τόσο μεγάλο ποσό των 1.497.225 ευρώ, αλλά ούτε ρωτάει ούτε ενημερώνει τους δημότες.

Δεν θα έπρεπε οι δημότες να γνωρίζουν ότι η διάρκεια εξόφλησης του δανείου θα είναι για 10 χρόνια, με σταθερό επιτόκιο χορήγησης 3,78 % και ετήσια τοκοχρεολυτική δόση τα 182.780 ευρώ;

Δεν θα έπρεπε οι δημότες να γνωρίζουν ότι η διαχείριση της αναβάθμισης / αντικατάστασης θα δοθεί σε ιδιώτη για 10 χρόνια με ότι αυτό συνεπάγεται;

Ακόμη πιο προβληματικό είναι ότι η επικαλούμενη αναβάθμιση και διαχείριση του έργου είναι μονομερής. Δηλαδή αφορά μόνο την αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες οικονομίας. Όμως, η παροχή ενέργειας αφήνεται χωρίς μελέτη για ίδια παραγωγή ενέργειας, ώστε το οικονομικό όφελος να είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Δηλαδή να μην αφορά μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και έσοδα από την παραγωγή ενέργειας.

Η κριτική και όλα τα ανωτέρω ερωτήματα και προβληματισμοί δεν θα υπήρχαν αν, η Δημοτική Αρχή έκανε διαβούλευση με τους πολίτες της και σκοπό να ακούσει απόψεις,που ίσως ήταν χρήσιμες στην έρευνα αγοράς για να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Στο συγκεκριμένο θέμα εμείς σαν ” Δημιουργική συν-Εργασία Επιδαύρου” πιστεύουμε ότι,

Πρώτον υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για οικονομία στα κόστη της ενεργειακής κατανάλωσης και πρέπει να διερευνηθούν πριν την υποχρέωση ενός δανείου.

Δεύτερον, πρωτοβουλίες που αφορούν τα «κοινά χρήματα», όπως είναι η δανειοδοτήσεις, πρέπει να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να γνωρίζουν ακριβώς οι δημότες την αναγκαιότητα και τις υποχρεώσεις τους. Πέραν αυτού, η διαβούλευση θα μπορούσε να οδηγήσει, όχι μόνο στην συλλογικότητα για αποδοχή ενός τόσο μεγάλου δανείου, αλλά και σε πιθανές πρωτότυπες προτάσεις και οικονομικότερες λύσεις, από μόνες τους ή σε συνδυασμό.

Υπάρχουν στο δήμο μας ικανοί άνθρωποι με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που θα βοηθούσαν να συνδυαστεί το έργο αναβάθμισης/αντικατάστασης ηλεκτροφωτισμού, έστω και με δάνειο,με την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, συγχρηματοδοτούμενης από ευρωπαϊκά κονδύλια, της οποίας το όφελος δεν θα ήταν μόνο στον ηλεκτροφωτισμό, αλλά και στην οικονομική παραγωγή ενέργειας, με πχ δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων ή φωτοβολταϊκών στέγης δημόσιων χώρων.

Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής για δανεισμό, και μάλιστα με ένα τόσο μεγάλο ποσό,όπως προκύπτει, χωρίς γνωστή σε εμάς ως δημότες μελέτη κόστους-ωφέλειας, είναι ανεύθυνη και ζημιογόνα. Για αυτό,

Καλούμετην Δημοτική Αρχή να «παγώσει» το δάνειο, έστω και την τελευταία στιγμή, και να προχωρήσει σε μια λύση αναβάθμισης / αντικατάστασης ηλεκτροφωτισμού συνδυασμένη με τη δημιουργία παραγωγής ενέργειας,ώστε να έχει ο δήμος το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.

Ως συνδυασμός, έχουμε ήδη διερευνήσει και ήμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι, να εφαρμόσουμε λύσεις,που θα αποδειχθούν πρώτον οικονομικά συμφέρουσες για το Δήμο και δεύτερον κοινωνικά ωφέλιμες, αφού μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις σχεδιαζόμενες από την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή πρωτοβουλίες, νέοι ικανοί να εργαστούν μακροπρόθεσμα για το μέλλον του τόπου τους.

Ιωάννης Σαρρής
Υποψήφιος Δήμαρχος Επιδαύρου

Related posts